Gavepolitikk

Sparebankstiftelsen Klepp har som mål å videreføre sparebanktradisjoner gjennom å gi deler av overskudd til allmennyttige formål i Klepp.
 

Overordnet målsetting

Utdeling av gaver skal skje i tråd med stiftelsenes formål og visjon.
Stiftelsen skal støtte prosjekter som bidrar til å utvikle og tar vare på gode lokalsamfunn i Klepp.

Gavetildelingen skal bidra til økt kreativitet, positivitet og vekst. Gavene skal inspirere foreninger og lag til å dra i gang prosjekter som er utviklingsorienterte, aktivitetsskapende og gir varig verdi.

Prosjekt hos lag og foreninger med bred aktivitet mot allmenheten og som utløser betydelig egeninnsats og dugnad vil bli prioritert.

Minste søknadsbeløp er normalt kr.20.000,- 

Søkere vil normalt kun få tildelt gavemidler en gang i året.

Prioriterte gaveformål

 • Kultur
 • Idrett
 • Oppvekstmiljø
 • Friluftsliv

Vi vil også kunne gi støtte;

 • - til næringsutvikling og næringsetablering. Tiltak som kan stimulere til verdiskapning og næringssamarbeid
 • - sammen med andre frivillige organisasjoner i Klepp som kan framskynde tiltak som kommunen har ansvaret for
 • - til regionale tiltak sammen med andre stiftelser m.v.

Ved hver utlysning KAN noen av gaveformålene bli prioritert.
 

Det gis ikke gaver til:

 • Enkeltpersoner.
 • Ordinær drift, herunder husleie og lønn eller naturlige sponsorobjekter.
 • Reiser i forbindelse med arrangement og turneringer.
 • Jubileer og jubileumsbøker.
 • Nødhjelp/bistand, religiøse og partipolitiske tiltak/organisasjoner.
 • Gjennomførte prosjekter