Kontakt

Sparebankstiftelsen Klepp
Postboks 53
4358 Kleppe

Styreleder Elfin Lea
Telefon 45170919

post@sparebankstiftelsenklepp.no

Organisasjonsnummer 814 632 342