Endring i gavepolitikk

Styret i stiftelsen vedtok 27.2.18 et tillegg til gavepolitikken som følger:

Vi vil også kunne gi støtte;
- til næringsutvikling og næringsetablering. Tiltak som kan stimulere til verdiskapning og næringssamarbeid
- sammen med andre frivillige organisasjoner i Klepp som kan framskynde tiltak som kommunen har ansvaret for
- til regionale tiltak sammen med andre stiftelser m.v.

Vellykket nedsalg av egenkapitalbevis i Jæren Sparebank - Melde og flaggepliktig handel

 

Det vises til børsmeldinger den 11. oktober 2016.

Sparebankstiftinga Time og Hå har 11. oktober 2016 solgt 600 000 egenkapitalbevis i Jæren Sparebank til en kurs på NOK 90 per egenkapitalbevis.

Etter salget eier Sparebankstiftinga Time og Hå 2 551 048 egenkapitalbevis i Jæren Sparebank, hvilket utgjør 51,72 % av totalt utestående egenkapitalbevis i Jæren Sparebank. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme på valgmøter for egenkapitalbeviseierne. Varamedlem Bjørn Lende er representert i Jæren Sparebanks styre.

I forbindelse med transaksjonen har også Sparebankstiftelsen Klepp solgt 100 000 egenkapitalbevis i Jæren Sparebank til lik kurs. Etter salget eier Sparebankstiftelsen Klepp 604 975 egenkapitalbevis i Jæren Sparebank, hvilket utgjør 12,27 % av utestående egenkapitalbevis i Jæren Sparebank.

Stiftelsene er meget fornøyde med transaksjonen som oppnådde god investorinteresse, og ser frem til å fortsette som stabile og langsiktige eiere i Jæren Sparebank.

Swedbank Norge og Sparebank 1 SR-Bank Markets var tilretteleggere for nedsalget.

Kontaktpersoner:

Sparebankstiftinga Time og Hå v/ Daglig leder Arne Gravdal, tlf. 90 19 97 99

Sparebankstiftelsen Klepp v/ Styreleder Elfin Lea, tlf. 45 17 09 19

Swedbank Norge, tlf. 23 23 82 08

Sparebank 1 SR-Bank Markets, tlf. 51 91 53 00

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Vedtak i generalforsamlingen

Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Klepp vedtok i møte 29.9.2016 å gi styret fullmakt til å beslutte nedsalg av egenkapitalbevis i Jæren Sparebank. Styret skal ved bruk av fullmakten påse at dagens eierandel på 14,29% aldri kommer lavere enn 10%. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i 2017, senest 01.07.2017.

Styret