Endring i gavepolitikk

Styret i stiftelsen vedtok 27.2.18 et tillegg til gavepolitikken som følger:

Vi vil også kunne gi støtte;
- til næringsutvikling og næringsetablering. Tiltak som kan stimulere til verdiskapning og næringssamarbeid
- sammen med andre frivillige organisasjoner i Klepp som kan framskynde tiltak som kommunen har ansvaret for
- til regionale tiltak sammen med andre stiftelser m.v.