Vår visjon: 

Skape engasjement og glede

 

Våre verdier:

• Fellesskap
• Trivsel
• Utvikling